RDH Infra

vereiste normen en standaarden

Certificaten en voorwaarden.

Door ons te certificeren en te voldoen aan de voorwaarden, kunnen we onze klanten de garantie bieden dat we ons werk op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren.

Onze certificering

Kwaliteits-, Arbo- en 
Milieubeleid bij RDH Infra.

Ons Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid (KAM) vormt de kern van onze bedrijfsprincipes en vormt de basis voor ons streven naar voortdurende verbetering en naleving van hoogstaande normen. Jaarlijks maken we ons beleid en onze doelstellingen bekend via een jaarplan en verslag. We hebben tevens een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd op het gebied van VGM-aspecten, met een bijbehorend Plan van Aanpak. 

Kwaliteitsbeleid.

Ons kwaliteitsbeleid is gefocust op het leveren van ongeëvenaarde diensten die voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers. Wij streven naar het handhaven van een consistente dienstverlening die in lijn is met de overeengekomen voorwaarden. Daarnaast staat het blijvend voldoen aan alle wettelijke vereisten en normen centraal.

Veiligheid, Gezondheid en Milieubeleid.

Ons beleid voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) legt de nadruk op het waarborgen van maximale veiligheid voor al onze medewerkers, tijdelijke arbeidskrachten en derden. Wij streven ernaar persoonlijk letsel, ongevallen en incidenten te voorkomen, en hebben als jaarlijkse doelstelling het bereiken van 0 ongevallen.

Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid bij RDH Infra.​

Onze certificaten.

Onze certificering

Veiligheid en 
de hoogste kwaliteit.

Als infra bedrijf is het van cruciaal belang om te zorgen voor veiligheid en kwaliteit in onze projecten. Onze projecten voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en kwaliteitsstandaarden. Om dit te waarborgen, hebben we verschillende certificaten behaald. Zo beschikken we onder andere over het VCA-certificaat, het distributiemonteur gas en water certificaat en het certificaat Asbest herkennen. Wij streven naar een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers en daarbij hoort ook het bieden van de hoogste kwaliteit en veiligheid.

Onze certificaten

Greep van ervaring 
en vakkennis.

Hygiënisch werken aan Drinkwater-leidingen
PE stuiklassen t/m 315mm
Veilig werken met Asbest-cementleidingen
Veilig werken langs de weg 96B
Uitvoerder Water
Uitvoerder Energiekabels
Uitvoerder Gas
Uitvoerder ondergrondse infratechniek
Erkend leerbedrijf
Basisopleiding drinkwater-distributie
Machinist grond-verzetmachines hydraulische graafmachine
Asbest herkennen
Distributie-monteur Water
Distributie-monteur Gas
Kabelwerker
Boormeester HDD
Werken in verontreinigde grond keuring type A + B
BHV en AED
VCA Vol
VCA*
ISO 9001