RDH Infra

Onze diensten

Grondwerk en grondverzet.

RDHInfra-092
onze diensten

Grondwerk en grondverzet.

Grondwerk en grondverzet worden ingezet bij de voorbereiding van de ondergrond voor de aanleg van infrastructuur en het veranderen van de terreinindeling. Grondwerk omvat het bewerken van de grond, terwijl grondverzet het verplaatsen van grond van de ene naar de andere locatie betreft. Voorbeelden hiervan zijn het egaliseren van grond, het ontgraven ter behoeve van funderingen en het graven van geulen voor kabels en leidingen.

Wij voeren met ons machinepark het werk efficiënt, veilig en met inachtneming van milieuvoorschriften uit.

ONZE diensten

Brede vakkennis, 
gespecialiseerd in leidingwerk.

Vind hier meer informatie over onze diensten en werkwijze.